DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

W celu zostania członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof wypełnij załączoną poniżej deklarację członkowską, skan należy wysłać na adres poczty elektronicznej: ptmk@ptmk.org, zaś oryginał na adres:

Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof

Skr. poczt. 78

05-090 Raszyn

deklaracja_członkowska

 

Wysokość stawki składki członkowskiej PTMK na rok 2021 zostało uchwalona przez Walne Zebranie na poziomie 50 zł rocznie.

Konto PTMK: mBank S.A.

38 1140 2004 0000 3902 7969 9320

STATUT

Poniżej znajduje się aktualny Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof:

STATUT_2020