Adres korespondencyjny

Telefon

Email

Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof

Skr. poczt. 78, 05-090 Raszyn

ptmk@ptmk.org

 

 

Konto PTMK: mBank S.A.

38 1140 2004 0000 3902 7969 9320

Formularz kontaktowy: