PTMK uzyskało status Authorized Training Site AHA

Pragniemy poinformować iż w kwietniu 2021 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof uzyskało status "Authorized Training Site" Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kurs: "Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka"

3 marca 2020r. odbyło się szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka. Niewiele dzieci wymaga resuscytacji po urodzeniu, jednakże nieco więcej ma okołoporodowe problemy adaptacyjne, które przy braku odpowiedniego wsparcia mogą skutkować koniecznością podjęcia resuscytacji. Utrzymanie odpowiednich umiejętności wymaga ciągłego szkolenia i praktyki.

Kurs: "Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji"

28 lutego 2020r. miało miejsce kolejne szkolenie z zakresu stosowania nadgłośniowych urządzeń do wentylacji. Urządzenia te pomimo powszechnej dostępności laryngoskopów w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego zyskują coraz większe uznanie. Tym bardziej cieszy nas tak duża frekwencja osób na kursie.
Za szkolenie ratownicy medyczni biorący w nim udział otrzymali punkty edukacyjne.

Kurs: "Ratunkowa interpretacja zapisu elektrokardiograficznego"

24 lutego 2020r. odbyło się szkolenie z zakresu ratunkowej interpretacji zaburzeń rytmu, w tym interpretacji i postępowania ratunkowego w brady- i tachy-arytmiach, blokach przedsionkowo - komorowych, blokach lewej i prawej odnogi pęczka Hisa czy też zespole WPW. Umiejętność szybkiej interpretacji EKG i wdrożenia postępowania ratunkowego ma szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. Szkolenie to było pierwszym z cyklu szkoleń poświęconych zaburzeniom ze strony układu sercowo - naczyniowego.

Kurs: "Wkłucia doszpikowe" + "Zastosowanie ampułkostrzykawek w medycynie ratunkowej"

20 lutego 2020r. przeprowadzono kolejne szkolenie dla członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. Tym razem szkolenie obejmowało zarówno wykorzystanie różnych wkłuć doszpikowych jak również zastosowanie ampułkostrzykawek w medycynie ratunkowej. Wkłucia doszpikowe znajdują coraz istotniejsze znaczenie i są wskazywane jako pierwsza metoda uzyskania dostępu donaczyniowego podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej dzieci czy też w stanie hipowolemii. Zastosowanie wkłuć doszpikowych w stanach zagrożenia życia może skrócić czas uzyskania dostępu donaczyniowego, przyspieszyć proces podaży leków jak i wdrożyć resuscytację płynową. Za szkolenie ratownicy medyczni biorący w nim udział otrzymali punkty edukacyjne.

Kurs: "Podstawy laryngoskopii bezpośredniej"

4 lutego 2020r. to kolejny pracowity dzień pod kątem szkoleń. PTMK przeprowadziło kolejne szkolenie, tym razem z zakresu podstaw laryngoskopii bezpośredniej. Wynalezienie znanych i po dzień dzisiejszy stosowanych laryngoskopów z łopatkami Millera czy też Macintosha datowane jest na lata 40-te XIX wieku. Od tamtej pory laryngoskopia bezpośrednia z wykorzystaniem zwłaszcza wspomnianych łopatek stała się złotym standardem intubacji dotchawiczej. Jest ot procedura specjalistyczna i w rękach niedoświadczonych osób obarczona dużym ryzykiem niepowodzenia jak również licznymi potencjalnymi powikłaniami. Krzywa uczenia laryngoskopii bezpośredniej jak wskazują liczni badacze wynosi około 50 prób intubacji, jednakże aby tą procedurę wykonywać sprawnie należy ją systematycznie ćwiczyć.

Kurs: "Hipotermia terapeutyczna z wykorzystaniem systemu Arctic Sun 5000"

W dniu 3 lutego 2020r. PTMK przeprowadziło szkolenie pt. „Hipotermia terapeutyczna z zastosowaniem systemu Arctic Sun 5000”. Hipotermia terapeutyczna zyskuje coraz większe znaczenie jako element postępowania z pacjentem. Niezależnie czy jest mowa o noworodku z encefalopatią, pacjencie z powrotem spontanicznego krążenia czy też pacjencie po udarze liczne badania naukowe wskazują na skuteczność tej metody terapeutycznej w porównaniu z normotermią. Znajomość wskazań i przeciwskazań, jak również samej procedury wprowadzenia i wyprowadzenia pacjenta do i z hipotermii terapeutycznej zwiększają szanse na wykorzystanie tej metody leczenia w procesie klinicznym.

Kurs "Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji"

Nowy rok, nowe wyzwania. Miło nam poinformować, iż dalej kontynuujemy prowadzenie szkoleń specjalistycznych. W dniu 29 stycznia 2020r. zostało przeprowadzone szkolenie „Nadgłośniowe Urządzenia do Wentylacji”. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych stanowi jedną z kluczowych umiejętności jakimi winien wykazywać się personel medyczny. Jednakże dotychczasowy „złoty standard” zabezpieczenia dróg oddechowych podczas m.in. resuscytacj,i zalecany przez wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji jak i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego został zmieniony w 2017 roku i obecnie nadgłośniowe urządzenia do wentylacji są uważane za równoważne intubacji dotchawiczej i tak samo jak ona pozwalają na prowadzenia asynchronicznej resuscytacji.