#SolidarnizUkraina

Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof po raz kolejny wspiera służy ratunkowe na terenie Ukrainy. Obecnie dzięki waszemu wsparciu do Kijowa zostaną przekazane materiały opatrunkowe w tym jakże potrzebne bandaże izraelskie, jak również zestawy wkłuć doszpikowych. Dziękujemy za Waszą pomoc. !!! Slava Ukraini !!!

#SolidarnizUkraina

W dniu 8 marca 2022 r. decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały przekazane trzy w pełni wyposażone karetki o standardzie "P". Wszystkie pojazdy dotarły do Kijowa gdzie obecnie są prężnie wykorzystywane przez tamtejsze służby ratownicze. Miło nam poinformować iż dzięki waszemu wsparciu Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof doposażyło niniejsze karetki w liczne zestawy wkłuć doszpikowych oraz larygnoskopy do trudnej intubacji. !!! Slava Ukraini !!!

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "SYMULACJA MEDYCZNA - PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA I TECHNOLOGIE"

Miło nam poinformować, iż Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof objęło patronatem Międzynarodową Konferencję poświęconą symulacji medycznej.
Serdecznie zachęcamy do udziału w niniejszym wydarzeniu. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: http://medsim2022.bok-ump.pl.

Warsztaty szkoleniowe: eFAST

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. PTMK wychodząc na przeciw Waszym prośbom planuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu utrasonografii. Pierwsze szkolenie będzie obejmowało eFAST. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy (na adres ptmk@ptmk.org) ze wskazaniem jakie terminy w marcu by Państwu najbardziej pasowały. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 17 lutego. Po tym terminie wybierzemy datę odpowiadającą największej liczbie osób. Za udział w szkoleniu będą przewidziane punkty edukacyjne dla ratowników medycznych. Szkolenie jest dedykowane aktywnym członkom PTMK i jest BEZPŁATNE.

Szkolenie: Metodologia badań naukowych w kardiologicznych stanach zagrożenia życia

W dniu 10 grudnia 2021 r. miało miejsce szkolenie z zakresu wprowadzenia do metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznych stanów zagrożenia życia. Szkolenia miało na celu przybliżenie sposobów prowadzenia badań w tym prospektywnych, retrospektywnych oraz przeglądów systematycznych i meta-analiz w odniesieniu do w/w stanów nagłych.

Prezes PTMK w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Miło nam poinformować iż dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, pełniący funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof został powołany z dniem 12 listopada 2021 r. do Rady Ekspertów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Do zadań niniejszej Rady należą m.in.: identyfikowanie obszarów problemowych w opiece zdrowotnej, w szczególności wpływających na poziom bezpieczeństwa pacjentów; przedstawianie Rzecznikowi Praw Pacjenta wniosków lub opinii dotyczących podjęcia działań legislacyjnych lub systemowych z zakresu uprawnień pacjentów; proponowanie rozwiązań systemowych mających na celu zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej; wyrażanie stanowisk co do wskazanych projektów aktów prawnych, opiniowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta czy też proponowanie inicjatyw tworzących płaszczyznę dialogu między środowiskiem pacjentów i pracownikami ochrony zdrowia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof

Drodzy Członkowie PTMK !!! Informujemy iż rozpoczynamy nabór wniosków o nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof za działalność naukową podejmowaną w 2020 roku. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres ptmk@ptmk.org z tytułem "Nagrody Naukowe" do dnia 20 listopada do godziny 16:00 bądź drogą pocztową na adres PTMK (liczy się data stempla pocztowego). Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: nagroda naukowa indywidualna, nagroda naukowa zespołowa.

Szkolenie: Wykorzystanie środowiska OFFICE 365 do realizacji zajęć - dobre praktyki"

W dniu 23 października 2021 r. miało miejsce szkolenie z zakresu wykorzystania środowiska OFFICE 365 do realizacji zajęć dydaktycznych. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Uczelni Medycznej Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie.

Szkolenie: Evidence-based studying - efektywne metody nauki oparte na dowodach

W dniu 30 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zakresu efektywnych metod nauczania. Z uwagi na duże zainteresowanie planowane są dalsze edycje niniejszego szkolenia.

Prezes PTMK odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Miło nam poinformować, że dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz ochrony zdrowia publicznego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Medicine Against COVID-19

Z przyjemnością informujemy iż została uruchomiona strona internetowa projektu "Medicine Against COVID-19" (M-COVID-19.COM) prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. Tym samym zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się zarówno z osobami wchodzącymi w skład Zespołu Badawczego, osiągnięciami naukowymi Zespołu jak również prowadzonymi obecnie badaniami.

Współpraca Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie

Miło nam poinformować iż 3 maja 2021r. Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof podpisało list intencyjny o współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" Sp zo.o. w Warszawoe. Celem niniejszego porozumienia jest rozwój współpracy w obszarze badań naukowych z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny katastrof.

Książką rekomendowana przez PTMK

Miło nam poinformować, iż książka pt.: "Bezpieczeństwo Personelu Medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM" jest już dostępna. Książka przygotowana przez wielu naukowców, w tym wielu spośród członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. Jest nam tym bardziej miło iż: 1) jednym z redaktorów naukowych książki jest Prezes PTMK dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UM MSC; 2) jest to pierwsza książka która uzyskała rekomendację PTMK.
Czekamy na kolejne ciekawe pozycje oraz życzymy dalszych sukcesów autorom.

PTMK uzyskało status Authorized Training Site AHA

Pragniemy poinformować iż w kwietniu 2021 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof uzyskało status "Authorized Training Site" Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Awans Disaster and Emergency Medicine Journal

Miło nam poinformować, iż czasopismo Disaster and Emergency Medicine Journal wydawane pod patronem Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof uzyskało w 2021 roku 40 punktów na liście Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania prac do DEMJ.

Współpraca PTMK z Uczelnią Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie

Miło nam poinformować iż 22 lutego 2021r. Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof i Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie podpisały list intencyjny o współpracy. Celem niniejszego porozumienia jest rozwój współpracy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny katastrof oraz ratownictwa medycznego.​

Współpraca PTMK z EasyRescue

Miło nam poinformować iż 20 lutego 2021r. Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof i firma EasyRescue podpisały list intencyjny o współpracy. Celem niniejszego porozumienia jest rozwój współpracy szkoleniowej w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny katastrof oraz ratownictwa medycznego.

Szkolenie: Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji

W dniu 18 lutego 2021r. przy wykorzystaniu platformy internetowej zostało przeprowadzone dla studentów kierunku lekarskiego Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie szkolenie z zakresu wykorzystania nadgłośniowych urządzeń do wentylacji jako metody zabezpieczania drożności dróg oddechowych u pacjentów w warunkach medycyny ratunkowej.

Szkolenie: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa w świetle nowych wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 10 stycznia 2021r. z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 odbyło się obostrzenia epidemiczne - za pomocą platformy internetowej miało miejsce szkolenie z zakresu zmian wytycznych resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o wytyczne resuscytacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W szkoleniu udział wzięli studenci kierunku lekarskiego Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Szkolenie: Metodologia badań naukowych

W dniu 20 grudnia 2020 r. odbyło się szkolenie z zakresu wprowadzenia do metodologii badań naukowych. W szkoleniu uczestniczyły osoby pragnące wzbogacić swój warsztat metodologiczny w zakresie projektowania, przeprowadzania i analizy wyników eksperymentalnych badań medycznych. Z uwagi na duże zainteresowanie planowane są dalsze edycji niniejszego szkolenia.

Szkolenie: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa w dobie COVID-19​

W dniu 18 grudnia 2020r. odbyło się szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej i zmian jakie w procesie resuscytacyjnym wymusiła pandemia COVID-19. Szkolenie byłą kolejną inicjatywną podjętą przez PTMK celem promocji działań edukacyjnych. W szkoleniu wzieli udział studenci kierunku lekarskiego Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Szkolenie: Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

W dniu 12.12.2020r. za pomocą platformy internetowej miało miejsce szkolenie z zakresu wprowadzenia do metodologii badań naukowych. Uczestnicy szkolenia - młodzi adepci medycyny - mieli możliwość zdobycia bądź usystematyzowania wiedzy z zakresu sposobu projektowania badań naukowych, przeprowadzania eksperymentów badawczych jak również sposobów prezentacji wyników uzyskanych badań. Z uwagi na duże zainteresowanie niniejszą tematyką orz celem zwiększenia zaangażowania członków PTMK w działalność naukową, PTMK w najbliższym czasie planuje ponowne szkolenie z w/w zakresu.

DEMJ w bazie SCOPUS

Miło nam poinformować iż czasopismo Disaster and Emergency Medicine Journal zostało przyjęte do bazy czasopism SCOPUS

Szkolenie: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa w dobie COVID-19

W dniu 12 grudnia 2020r. odbyło się szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej i zmian jakie w procesie resuscytacyjnym wymusiła pandemia COVID-19. Szkolenie byłą kolejną inicjatywną podjętą przez PTMK celem promocji działań edukacyjnych. W szkoleniu wzieli udział studenci kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W najbliższym czasie PTMK zadecydowało o powtórzeniu niniejszego szkolenia jak również przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu postępowania w COVID-19 dla swoich członków.

Osoby zainteresowane powyższymi szkoleniami proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres: ptmk@ptmk.org.

nagroda

Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda dla Prezesa PTMK

Miło nam poinformować, iż Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof - dr hab. n. med. Łukasz Szarpak - odebrał z rąk Wiceministra Zdrowia Waldemara Kraski Nagrodę Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym w kategorii: osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim pracownikom medycyny ratunkowej za poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia , za pracę w trudnych i jakże wymagających warunkach składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy wasz dzień, niejednokrotnie wypełniony trudnymi a wręcz dramatycznymi zdarzeniami i decyzjami niech niesie satysfakcję i osobiste spełnienie z ratowania najcenniejszego daru jakim jest ludzkie życie i zdrowie. Wasza praca jest wyjątkowa.... Wy jesteście wyjątkowi... Jesteście bohaterami naszych czasów... I nie zapominajcie o tym. Za ten codzienny trud i poświecenie składamy podziękowania życząc samych udanych akcji ratunkowych.
Zarząd PTMK

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof wobec rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof wstrzymuje szkolenia do czasu odwołania.
O zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Współpraca z Grudziądzkim Towarzystwem Stowarzyszeniem Ratowników Medycznych

Miło nam poinformować iż 24 lutego 2020r. Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof i Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych podpisały list intencyjny o współpracy. Celem niniejszego porozumienia jest rozwój współpracy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny katastrof oraz ratownictwa medycznego.

Szkolenie: Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie, tym razem pt. "Nadgłośniowe urządzenia do wentylacji". Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof w dniu 28 lutego 2020r. w Warszawie. Szkolenie jest dedykowane Członkom PTMK i jest bezpłatne.
Za udział w wydarzeniu edukacyjnym ratownicy medyczni otrzymują 4 pkt. edukacyjne.

Brak wolnych miejsc. Zapraszamy na kolejne edycje.

Szkolenie: Wkłucia doszpikowe + Zastosowanie ampułkostrzykawek w medycynie ratunkowej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Wkłucia doszpikowe + Zastosowanie ampułkostrzykawek w medycynie ratunkowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof w dniu 20 lutego 2020r. w Warszawie. Szkolenie jest dedykowane Członkom PTMK i jest bezpłatne.
Za udział w wydarzeniu edukacyjnym ratownicy medyczni otrzymują 6 pkt. edukacyjnych.

W celu rejestracji na szkolenie należy wysłać imię i nazwisko oraz numer telefonu na adres ptmk@ptmk.org.

PTMK współorganizatorem międzynarodowego kongresu

Niezmiernie miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof zostało współorganizatorem 7 Międzykontynentalnego Kongresu Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, który będzie miał miejsce w kwietniu bieżącego roku. Kongres stanowi jedno z większych spotkań naukowych z zakresu medycyny ratunkowej w tej części Świata. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony kongresu do której link znajduje się poniżej.

Nowe Władze PTMK

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 r., miało miejsce Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie Towarzystwa musieli dokonać również wyboru nowych władz Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego PTMK: 

Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak – Prezes Zarządu Głównego

Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Jacek Robert Smereka  – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Karol Tomasz Bielski – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Marcin Andrzej Madziała – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Marek Dąbrowski – Sekretarz Zarządu Głównego

Dominika Telecka-Gądek – Skarbnik Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Łukasz Kamil Czyżewski – Członek Zarządu Głównego

Marek Małysz – Członek Zarządu Głównego

Mariusz Kasiński – Członek Zarządu Głównego

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Adam Lisiecki – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Anna Maria Grabowska – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Rafał Osłowski – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Współpraca z Polskim Towarzystwem Symulacji Medycznej

Miło nam poinformować, że w dniu 1 lutego 2020 roku w Warszawie został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Medycyny Katastrof a Polskim Towarzystwem Symulacji Medycznej. Celem niniejszego porozumienia jest rozwinięcie współpracy w zakresie wymiany informacji i innych działań mających na celu wzmocnienie efektywności i skuteczności kształcenia w zakresie medycyny katastrof, medycyny ratunkowej oraz zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem elementu symulacji medycznej.