Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof zostało zawiązane w 2014 roku dzięki zaangażowaniu pasjonatów związanych z medycyną ratunkową oraz medycyną katastrof. 

Od czasu powstania Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof nastawione jest na szerzenie wiedzy z zakresu medycyny katastrof, medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego czy też zarządzania kryzysowego. Pod patronatem PTMK od 2016 roku wydawane jest czasopismo Disaster and Emergency Medicine Journal, które obecnie znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. PTMK ponadto wspiera działania mające na celu prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, studentów jak również osób niezwiązanych z medycyną. Ponadto dzięki zaangażowaniu wielu osób prowadzone są liczne badania naukowe sygnowane przez PTMK.

Władze Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof

W dniu 5 lutego 2020r., miało miejsce Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof. W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie Towarzystwa dokonali wyboru nowych władz Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego PTMK: 

Dr hab. n. med. Łukasz Szarpak – Prezes Zarządu Głównego

Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Jacek Robert Smereka  – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Karol Tomasz Bielski – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Marcin Andrzej Madziała – Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. o zdr. Marek Dąbrowski – Sekretarz Zarządu Głównego

Dominika Telecka-Gądek – Skarbnik Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Łukasz Kamil Czyżewski – Członek Zarządu Głównego

Dr n. med. i n. o zdr. Marek Małysz – Członek Zarządu Głównego

Mariusz Kasiński – Członek Zarządu Głównego

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Adam Lisiecki – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Anna Maria Grabowska – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Rafał Osłowski – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej